HACCP - POLITIKA BEZBEDNOSTI PROIZVODA

Naš stručni tim će vam pomoći da u realnom vremenskom roku implementirate HACCP sistem (Hazard Analysis and Critical Control Points) i da vaše poslovanje podignete na najviši nivo bezbednosti i kvaliteta proizvoda, uz poštovanje vaših vremenskih obaveza i poslovnih zadataka prema spoljnim saradnicima.

Kvalitet i bezbednost proizvoda najvažniji su faktor konkurentnosti na tržištu koji uvek i u potpunosti treba da osigura i usaglasi proizvode i poslovne procese sa DHP i DPP (Dobra Higijenska Praksa i Dobra Proizvođačka Praksa) u skladu sa zahtevima regulative, potrebama i očekivanjima korisnika i svih zainteresovanih strana.

Vizija svakog proizvođača i distributera hrane je prioritetni zadatak za kvalitet i bezbednost svojih proizvoda,kao i stalna implementacija novih trendova i tehnologije, uz očuvanje i dalji razvoj vrednosti stvorenih tokom minulog perioda poslovanja.

Utvrđena vizija se ostvaruje doslednom primenom sledećih principa:

  • uvek najviši kvalitet, bezbednost i higijenska ispravnost proizvoda
  • poštovanje dobre proizvođačke i disributivne prakse
  • usaglašenosti sa REQUIREMENTS FOR A HACCP sistem BASED FOOD SAFETY SYSTEM 2002.
  • Upravljanje identifikovanim opasnostima koje mogu da ugroze kvalitet i bezbednost proizvoda u svim procesima poslovanja.
  • visoki standardi u odnosu prema kupcima, zaposlenima, spoljnim saradnicima,poslovnim partnerima i dobavljačima.
  • Odgovorna i aktivna društvena uloga uz poštovanje zakonskih regulativa, poslovnih, etičkih i tehnoloških standarda.
  • zadovoljenje kupaca iznad svega.