O NAMA

Europreving d.o.o. – Beograd, osnovan je 2009. godine, sa timom stručnog kadra koji u  oblasti inženjerske preventive ima višegodišnje stručno iskustvo. Naša organizacija Europreving je ovlašćena da u skladu sa zakonskim propisima, standardima i konvencijama, pruži stručnu pomoć u oblastima Zaštite na radu, Zaštite od požara , Uvođenje HACCP sistema.

Mi danas predstavljamo savremeno preduzeće, koje je organizovano i tehnički opremljeno tako da može odgovoriti na brojne zahteve potencijalnih korisnika usluga, što nas svrstava u vrlo kvalitetnu radnu organizaciju te vrste u Srbiji. Tim visokoobrazovanih stručnjaka iz oblasti prirodnih, tehničkih i pravnih nauka, sa višegodišnjim iskustvom, predstavlja svojevrstan potencijal naše organizacije. Europreving poseduje i savremenu, sofisticiranu opremu za merenja i ispitivanja.

Sve naše aktivnosti usmerene su ka objektivnom, nepristrasnom i profesionalnom pružanju usluga korisnicima i prevenciji zaštite na radu, zaštite od požara, uvođenje HACCP sistema uz poštovanje svih propisa, medjunarodnih konvencija i preporuka. Stalni cilj nam je neprekidno poboljšavanje.

Korisnici naših usluga su naši partneri koji nam pomažu da ostvarimo postavljene ciljeve sada i u budućnosti.