Bezbednost i zdravlje na radu

Bezbednost i zdravlje na radu ima za cilj unapređenje zaštite na radu, kao i podizanje svesti zaposlenih u svim privrednim granama na jedan viši nivo, a sve u cilju smanjenja povreda na radu i nastanka oboljenja u vezi sa radom.

Za obavljanje poslova u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu Europreving poseduje odgovarajuće licence resornog ministarstva, kao i akreditovane metode kontrolisanja sertifikovane od strane Akreditacionog tela Srbije.

U okviru poslova iz domena bezbednosti i zdravlja na radu Europreving sa iskusnim timom stručnjaka Vam nudi mogućnost izrade Akta o proceni rizika na radnom mestu i u radnoj okolini.

Oblast bezbednosti i zdravlja na radu obuhvata preglede i ispitivanja primenjenih mera bezbednosti na opremi za rad. U našoj ponudi su i usluge pregleda i ispitivanja svih vrsta elektro i gromobranskih instalacija, merenje otpora izolacije provodnika i kablova, razvodnih postrojenja, pregleda instalacije u "Ex" izvedbi i dr.

Europreving vrši ispitivanje uslova radne okoline, tj. ispitivanje mikroklime, osvetljenosti, fizičkih štetnosti (buke, vibracija, štetnih zračenja) i hemijskih štetnosti na radnom mestu i radnoj okolini.

Europreving vrši teoretsko i praktično osposobljavanje radnika za bezbedan i zdrav rad kao i stručno osposobljavanje za bezbedan rad na visini, korišćenje opreme za ličnu zaštitu na radu i druge obuke.

Ističemo da posedujemo najsavremeniju opremu za vršenje pregleda i ispitivanja kako u domenu opreme za rad, tako i u oblasti ispitivanja uslova radne okoline.

Akt o proceni rizika je akt koji sadrži opis procesa rada sa procenom rizika od povreda i/ili oštećenja zdravlja na radnom mestu, u radnoj okolini i mere za otklanjanje ili smanjivanje rizika u cilju poboljšanja bezbednosti i zdravlja na radu. Procena rizika je procenjivanje svih faktora u procesu rada koji mogu da uzrokuju nastanak povreda na radu, oboljenja ili oštećenja zdravlja kao i utvrđivanje mogućnosti, odnosno načina sprečavanja, otklanjanja ili smanjenja rizika.

Akt o proceni rizika izrađujemo u pismenoj formi u saradnji sa poslodavcem, a u skladu sa Zakonom o bezbednosti i zdravlju na radu i Pravilnika o načinu i postupku procene rizika na radnom mestu i u radnoj okolini. Pri izradi Akta o proceni rizika naša obaveza je dosledno poštovanje propisanog postupka procene:

  1. Donosi se odluka o pokretanju postupka
  2. Utvrđuje se tim za procenu rizika i sastavlja plan
  3. Utvrđuju se opšti podaci o Poslodavcu, opisuje se tehnološki i radni proces i sredstva za rad, snima se organizacija rada, odnosno utvrđuju radna mesta i evidentiraju poslovi u okviru radnih mesta.
  4. Prepoznaju se i utvrđuju opasnosti i štetnosti na radnom mestu i u radnoj okolini na osnovu anketiranja zaposlenih i ličnim uvidom.

Po principima analize sagledava se opšte stanje bezbednosti i zdravlja na radu kod poslodavca, sa posebnom pažnjom na stanje objekata, komunikacija, instalacija, organizacija rada, analizi ljudskih resursa i odnosa u procesu rada.

Za sva utvrđena radna mesta sprovodi se kompletan postupak procene rizika, uzimajući u obzir prostor u kojem se rad obavlja, sva sredstva rada i sve poslove koji se obavljaju na tom radnom mestu. Ovakvim pristupom, na racionalan način, procenom se obuhvataju sva radna mesta, svi poslovi i sva sredstva rada kod poslodavca.