Zaštita životne sredine

Europreving se bavi izradom sledeće dokumentacije iz oblasti zaštite životne sredine, gde smo postigli veoma visok kvalitet, te su naše procene efikasne i vrlo primenljive.

Procena uticaja na životnu sredinu.Izrađujemo studije procene uticaja kao i svih potrebnih zahteva. Obezbeđujemo za Vas svu neophodnu dokumentaciju koja je potrebna u proceduri dobijanja saglasnosti na studiju procene uticaja na životnu sredinu.

Izrada planova upravljanja otpadom (Zakon o upravljanju otpadom"Sl. glasnik RS", br. 36/2009)
Pružamo savetodavne usluge iz oblasti prava i politike u zaštiti životne sredine, konsultantske usluge za usaglašavanje poslovanja preduzeća sa zahtevima zakonskih propisa iz oblasti zaštite životne sredine.

U okviru naših usluga vršimo i merenja buke u životnoj sredini, emisije štetnih i opasnih materija u vazduhu, za šta posedujemo odgovarajuću akreditaciju dobijenu od Akreditacionog tela Srbije i rešenja nadležnog ministarstva.

Vršimo merenja elektromagnetnog zračenja u životnoj sredini (zračenje predajnika, baznih stanica mobilne telefonije, i sl.). Nudimo kompletnu analizu proizvodnog procesa sa pronalaženjem svih ekoloških rizika i optimlno rešenje kako da se oni minimalizuju ili otklone.